Όροι και προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτου

 1. Ο ενοικιαστής και οι οδηγοί πρέπει να είναι άνω των 23 ετών.
 2. Η άδεια οδήγησης πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ενοικίαση
 3. Ο ενοικιαστής έχει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα.
 4. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου η lotos rent a car παρέχει δωρεάν προθεσμία για την επιστροφή του αυτοκινήτου σε 1 ώρα. μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου, ο ενοικιαστής καταβάλλει πρόστιμο ύψους 50% του ημερήσιου κόστους του οχήματος.
 5. Ο ενοικιαστής πρέπει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου, η οποία καθορίστηκε στη σύμβαση
 6. Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λιγότερα καύσιμα, ο ενοικιαστής θα χρεωθεί με 5 ευρώ και θα καταβάλει το κόστος των ελλειπόντων λίτρων στην εύλογη αξία κατά την έναρξη της μίσθωσης

Απαγορεύεται η χρήση του οχήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις

 1. Για τη μεταφορά απαγορευμένων και επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 2. Για τη μεταφορά επιβατών με σκοπό το οικονομικό όφελος,
 3. Για την εκπαίδευση οδήγησης άλλων, ακόμη και δωρεάν,
 4. Για ρυμούλκηση ή ώθηση άλλων οχημάτων,
 5. Σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης,

Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες

 1. Αν κινείστε σε χωματόδρομο
 2. Εάν ο οδηγός δεν είχε καθοριστεί στη σύμβαση
 3. Εάν η ζημία/ατύχημα προκλήθηκε λόγω χρήσης αλκοολούχων ποτών, ναρκωτικών ή φαρμάκων
 4. Εάν το εσωτερικό του οχήματος έχει υποστεί ζημιές

Απαγορεύεται να αφήσετε το αυτοκίνητο εκτός Ελλάδας ή να το βυθίσετε στο πλοίο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή.

Κατά την ταυτοποίηση ενός οχήματος που δεν λειτουργεί, ο εκμισθωτής παρέχει αντικατάσταση και υποχρεούται να παρέχει όχημα, παρόμοιο σε χαρακτηριστικά με το ενοικιαζόμενο όχημα.

Σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου ή ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής ή του βανδαλισμού, ο μισθωτής υποχρεούται:

Να καλέσει αμέσως την αστυνομία, να καλέσει τον εκμισθωτή και να λάβει αντίγραφο του πρωτοκόλλου